stažený soubor (1)

architekt

 

příprava projektu

 

stavební činnost

 

obchodní činnost

 

  zaměřování stávajícího stavu

 • zaměříme celé objekty nebo interiér

 • převedeme do elektronické podoby

  prováděcí dokumentace (připravíme projekt k realizaci)

 • nachystáme prováděcí dokumentaci pro realizaci projektu (provádíme také dokumentaci pro stavební povolení nebo dokumentaci do programu Zelená úsporám)

 • vypracujeme prováděcí dokumentaci pro technické zařízení projektu

 • nachystáme prováděcí výkresy pro realizaci interiéru nebo nábytku